Waarom stemmen voor de waterschapsverkiezingen?

Waarom op 18 maart aanstaande stemmen voor de waterschapsverkiezingen?

Door te stemmen beslist u mee over de besteding van uw belastinggeld. Ook kunt u invloed uitoefenen op de werkwijze van het waterschap. De leden van het algemeen bestuur worden gekozen via de waterschaps-verkiezingen.

De gemeenten zijn vanaf 2015 voor het eerst verantwoordelijk voor het organiseren van de waterschapsverkiezingen.

Wat doen de Waterschappen nu eigenlijk?

De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het waterbeheer in Nederland. Zij zorgen voor de aanvoer en afvoer van water, het zuiveren van rioolwater en het onderhoud van waterkeringen zoals dijken en duinen. Sommige waterschappen beheren ook wegen en vaarwegen.

Aan de verkiezingen voor het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden doen 9 partijen mee. Het algemene belang van alle partijen is om te zorgen voor: Veilige dijken, droge voeten en schoon water. Het lijkt moeilijk om de partijen van elkaar te onderscheiden. Via https://destichtserijnlanden.kieskompas.nl/ kunt u zien welke van de 9 partijen het beste bij u past.

Odijk, 24 februari 2015, Katrien Varenhorst, kandidaat no. 3 lijst VVD-HDSR


’t Groentje op weg naar de 50!

‘t Groentje bestaat in oktober 2015 50 jaar. Opgericht door Cees Pater kreeg het Bunniks Nieuws al gauw de door hem gevonden naam, ’t Groentje als bijnaam. Uiteraard doordat het tot begin 1996 gedrukt werd op groen papier. Vanwege hoge milieueisen werd dit groene papier niet meer gemaakt. Vanaf de start in tabloid en liep daarmee de tijd jaren vooruit. In 1970 kwam er de uitbreiding naar Houten en in 1995 naar Wijk bij Duurstede. Een mooi gebied omgegeven door de Heuvelrug en het Amsterdam Rijnkanaal. Elke brievenbus, ca. 40.000, zelfs de nee/nee stickers met de vermelding wel ’t Groentje s.v.p., krijgt wekelijks ’t Groentje door bijna 400 bezorgers gratis in de bus. Op kantoor werken er nu 5 dames om alles in goede banen te leiden, redactie, opmaak tekst en advertenties en de facturering. In de buitendienst zit er in elke gemeente 1 politiek en 1 algemeen verslaggever, die wekelijks de lezers artikelen laat lezen die er toe doen. De lezer heeft via ’t Groentje een medium waar ze ook hun bezorgdheid voor de omgeving kunnen uiten. Het afgelopen jaar is de overheid tot andere gedachten gekomen door de artikelen over het Eikenpad in Bunnik en de Krommerijnoevers in Odijk. Het Eikenpad is niet doorgegaan en op oevers zijn minder bomen gekapt dan men van plan was. Verder zijn er 5 columnisten die om de beurt hun visie geven op een gebied waarmee ze een raakvlak hebben. En onze eigen cartoonist die elke week een hot item in een cartoon weet te verwerken. Tevens zijn er 5 media-adviseurs actief die voor de nodige inkomsten zorgen. ‘t Groentje kan meer als lokaal dagblad gezien worden dat 1 keer per week uitkomt dan als een normaal huis aan huisblad. De kracht van ’t Groentje zit hem in de artikelen verder uit te diepen en prikkelend en scherp te zijn. Vooral in deze tijd met alle nieuwe social media, die het vooral van korte artikelen/zinnen moeten hebben, waarbij de volledigheid ver te zoeken is.

‘t Groentje is eigendom van Hanny en Jan Mijndert Pater. Hanny Pater zorgt voor de bezorging, facturering en financiële en andere bijkomende zaken. Hanny zit ook in het bestuur van de NNP. Een landelijke vereniging die opkomt voor de belangen van lokale nieuwsmedia. Jan Mijndert zorgt er als cement tussen de stenen voor dat de uitstraling van ’t Groentje behouden blijft, maar ook dat het cement niet loslaat. Vernieuwingen worden regelmatig doorgevoerd, zichtbare en onzichtbare. De Club van 13 is 16 jaar geleden bedacht door Jan Mijndert. Bij de BHIK vooral bekend van het Kano-evenement van vorig jaar september.

Buiten dat zij ’t Groentje uitgeven hebben zij ook Pater’s Fruitbedrijf. De laatste 5 jaar worden er alleen maar kersen en pruimen geteeld voor de verse markt.

Een bekende uitspraak van Jan Mijndert is dan ook: “Zonder een fruitbedrijf is het voor mij niet mogelijk om een krant uit te geven” Juist door het lekker in de buitenlucht bezig zijn kan je tot gedachten en vandaar uit ook tot oplossingen komen die je binnen 4 kantoormuren niet kan ontplooien want je wordt daar bijna op elk moment van de dag gestoord.