Nieuws station Driebergen-Zeist

In 2016 start de bouw van het project. Maar wat gebeurt daarna? In een nieuw filmpje leggen we stap voor stap uit wat wanneer gaat gebeuren. De voorbereidende werkzaamheden vinden plaats in 2015 en begin 2016. Medio 2016 gaat de bouw daadwerkelijk van start. Vanaf 2017 vinden de grote bouwwerkzaamheden plaats. Verwachting is dat in 2020 het nieuwe station gereed is.


Lancering profileringsdocument Q4

Utrechtse Heuvelrug Kromme RijnStreek: regio van “Land Goed Land”

Op woensdagavond 27 mei organiseerde stichting Q4 (een samenwerking van de ondernemersverenigingen uit de Utrechtse Heuvelrug en Kromme RijnStreek) een bijeenkomst waarin het profileringsdocument over de economisch strategische positie en het DNA van de regio gepresenteerd werd. Ruim 200 ondernemers en bestuurders waren op deze avond aanwezig. Zij kregen een presentatie van prof. dr. Oedzge Atzema, van de Universiteit van Utrecht, over de economische potentie van de regio. Daarna presenteerden Jan Kooren en Xander Koppelmans van bureau PGHR het DNA boek van deze regio. Etske Muis, voorzitter van Q4 (www.stichtingq4.nl): “Het is goed om te zien hoe prachtig het DNA van onze regio is en wat een economische kracht onze ondernemers kunnen ontwikkelen. Vanuit dit besef kunnen wij de profilering en positionering van deze regio een enorme impuls geven. Deze regio verdient dat ook.”

De sprekers waren het er over eens: deze regio is een regio waar het woon- en werkklimaat heel goed is. Ook de potentie voor ondernemers en bedrijven is hier optimaal, vandaar dat de stichting Q4 een profileringsdocument op heeft laten stellen om te kijken hoe de regio zich economisch en ecologisch nog beter kan profileren en positioneren. Zowel binnen als buiten de provincie Utrecht.

Land Goed Land

Het DNA onderzoek van de regio is uitgevoerd door PGHR uit Zeeland en het ruimtelijk economisch onderzoek door EDS 2 onder leiding van Prof. dr. Oedzge Atzema, hoogleraar Economische Geografie aan de Universiteit Utrecht. Het DNA boek kreeg de titel “Land Goed Land”, het profileringsdocument: “Regio Heuvelrug Kromme RijnStreek: Over complementariteit en identiteit”. Het laat niet alleen de kwaliteit van onze ondernemers en de economische potentie van onze regio zien, maar toont ook een regio met allure!

Het profileringsdocument en het DNA boek werden in een prachtige promo-box uitgereikt aan gedeputeerde Verbeek, burgemeester Janssen van Zeist, burgemeester Ostendorp van Bunnik en de wethouders EZ en de voorzitters van de ondernemersorganisaties uit de regio. Daarna was het de beurt aan Anke Angel voor een spetterende muzikale show. Er werd druk en gezellig genetwerkt. Gasten konden ook kennis maken met twee nieuwe streekbieren van Heuvelrug en Kromme Rijnstreek: het blond bier Zon van Brouwerij Heuvel en de Dikke van Stadsbrouwerij De Dikke.

Sterke regio bouw je met elkaar

De sprekers en Q4 roepen ondernemers en gemeenten op verder te kijken dan de grenzen van hun bedrijf, de eigen ondernemersnetwerken of eigen gemeente. Een sterke regio bouw je met elkaar. Samen werken, over je eigen schaduw heen stappen en grenzen verleggen zijn hierbij belangrijk. Niet denken in concurrentie, maar in gezamenlijke kracht. Stichting Q4 zal de komende periode via een roadshow ondernemers en overheden bezoeken om de krachten te bundelen en nieuwe activiteiten op te zetten om deze regio verder te profileren en te promoten.

Het Rabobank Stimuleringsfonds is betrokken bij deze ontwikkelingen en heeft het onderzoek naar het DNA van de regio Heuvelrug Kromme RijnStreek mede mogelijk gemaakt. Michel Post, directeur Bedrijven van Rabobank Utrechtse Heuvelrug: ‘Ondernemers profiteren van een goed economisch klimaat in de regio. Waar wij daar als Rabobank aan bij kunnen dragen, doen wij dat graag door het ondersteunen van onderzoek maar ook door kennis te delen en partijen met elkaar te verbinden.  Samenwerken is daarbij cruciaal! Daarom ondersteunen wij van harte het profileringsdocument van Q4. Hiermee zetten we onze regio sterk op de kaart.’

Meer informatie op www.stichtingq4.nl.