Waarom stemmen voor de waterschapsverkiezingen?

Waarom op 18 maart aanstaande stemmen voor de waterschapsverkiezingen?

Door te stemmen beslist u mee over de besteding van uw belastinggeld. Ook kunt u invloed uitoefenen op de werkwijze van het waterschap. De leden van het algemeen bestuur worden gekozen via de waterschaps-verkiezingen.

De gemeenten zijn vanaf 2015 voor het eerst verantwoordelijk voor het organiseren van de waterschapsverkiezingen.

Wat doen de Waterschappen nu eigenlijk?

De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het waterbeheer in Nederland. Zij zorgen voor de aanvoer en afvoer van water, het zuiveren van rioolwater en het onderhoud van waterkeringen zoals dijken en duinen. Sommige waterschappen beheren ook wegen en vaarwegen.

Aan de verkiezingen voor het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden doen 9 partijen mee. Het algemene belang van alle partijen is om te zorgen voor: Veilige dijken, droge voeten en schoon water. Het lijkt moeilijk om de partijen van elkaar te onderscheiden. Via https://destichtserijnlanden.kieskompas.nl/ kunt u zien welke van de 9 partijen het beste bij u past.

Odijk, 24 februari 2015, Katrien Varenhorst, kandidaat no. 3 lijst VVD-HDSR