Ondertekening Energieke Regio Kromme Rijnstreek

Ondertekening Energieke Regio Kromme Rijnstreek

Op maandag 3 juli werd Energieke Regio Kromme Rijnstreek gelanceerd. De intentieverklaring is hiervoor ondertekend door alle betrokken partijen, te weten de gemeenten Houten, Bunnik en Wijk bij Duurstede, Economisch Platform Houten, Bunnikse Handel en Industrie Kring, Ondernemerskring Wijk bij Duurstede Rabobank Rijn en Heuvelrug, en de Stichting Energieke Regio.

Wie wil er geen energie besparen?

Er is heel veel te winnen met energiebesparing bij bedrijven en organisaties! Veel gebouweigenaren weten echter niet waar te beginnen. Ook is de onbekendheid met de financiële voordelen van verduurzaming groot. Tijd voor actie, tijd voor Energieke Regio Kromme Rijnstreek! Op 3 juli werd dit gelanceerd en hebben de partners hiervoor de intentieverklaring ondertekenen. De locatie van de lancering was Hoogenraad Veehouderij BV, zij hebben zelf de intentie om te gaan verduurzamen de komende jaren, o.a. via het collectief Zonnig Kromme Rijn voor zonne-energie op 30 agrarische daken. Hiermee laat Energieke Regio Kromme Rijnstreek graag samen te werken met lokale initiatieven die actief zijn in de gemeenten Bunnik, Houten en Wijk bij Duurstede.

Energieke Regio helpt te verdienen aan duurzaamheid!

Begin 2013 hebben het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de gemeente Goeree-Overflakkee, de lokale Rabobank en een aantal adviseurs de handen ineen geslagen. Onder de naam Energieke Regio is in maart 2013 een pilotproject gestart, dat energiebesparing en de mogelijkheden van lokale opwekking van duurzame energie op Goeree-Overflakkee stimuleert. Nu het succes van deze pilot overduidelijk is, worden in heel Nederland Energieke Regio’s opgezet.

Per regio wordt op basis van de local-for-local gedachte een Energieke Regio-community opgebouwd. In de eerste projectfase worden koplopers op het gebied van duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen benaderd. Het gaat om bedrijven en maatschappelijke organisaties, bij voorkeur goed verspreid over de regio en over de verschillende branches. Deze koplopers helpen in de tweede projectfase het enthousiasme voor verduurzaming verder over de regio te verspreiden.

De ambitie van Energieke Regio is uiteindelijk in circa 100 regio’s totaal minimaal 5.000 adviestrajecten en voor
minimaal € 350.000.000 aan duurzame investeringen voor energiebesparing, comfortverbetering en opwekking van duurzame energie te realiseren. Daarmee leveren de deelnemers gezamenlijk een aanzienlijke bijdrage aan de doelstellingen van het SER Energieakkoord.

Kromme Rijnstreek, de negentiende Energieke Regio

Kromme Rijnstreek is de negentiende Energieke Regio in Nederland. In totaal zijn er op dit moment 20 Energieke Regio’s verdeeld over 75 gemeenten. Lokaal wordt het project vertegenwoordigd de gemeenten Houten, Bunnik en Wijk bij Duurstede, Economisch Platform Houten, Bunnikse Handel en Industrie Kring, Ondernemerskring Wijk bij Duurstede en Rabobank Rijn en Heuvelrug.

Wilt u meer weten?

Indien u vragen heeft over Energieke Regio Kromme Rijnstreek, dan kunt u contact opnemen met:

  • Wijnand Jonkers, regioregisseur Energieke Regio Kromme Rijnstreek : (06) 33 81 96 75 of jonkers@nmu.nl
  • Krijn Ratsma van Stichting Energieke Regio: (06) 53 63 98 99 of info@energiekeregio.nl

Foto ondertekening intentieverklaring Energieke Regio Kromme Rijnstreek met op de foto: Michiel van Liere (gemeente Houten), Erika Spil (gemeente Bunnik), Hans Marchal (gemeente Wijk bij Duurstede), Leo Verkerk (BHIK), Etske Muis (OKW), Joost Uytewaal (EPH), Steven Enneman (Rabobank Rijn en Heuvelrug) en Wijnand Jonkers (Energieke Regio).

Zie verder de website www.energiekeregio.nl en volg Energieke Regio op Twitter en Facebook.