Oprichting Q4+

Op Op 22 mei 2014 hebben de Vier ondernemersvereniging uit de gemeenten De Bilt (Biltse Ondernemersfederatie), Zeist (Zakelijk Zeist), Bunnik (Bunniks Handel en Industrie Kring) en Utrechtse Heuvelrug (Zakelijk Heuvelrug) de stichting Q4plus opgericht. Zij menen dat er economische kansen die deze regio biedt onvoldoende bekend zijn en daarom willen ze middels deze stichting de Q4plus regio letterlijk op de kaart zetten. De Q4plus doet dit door de economische samenwerking tussen bedrijven, gemeenten en andere organisaties te stimuleren.

De portefeuillehouders Economische Zaken van de vier gemeente ondersteunen dit initiatief van het bedrijfsleven en willen graag samenwerken met de Q4plus om het economisch vestigingsklimaat te versterken.

Deze regio van de gemeenten De Bilt, Zeist, Bunnik en Utrechtse Heuvelrug kenmerkt zich door een hoge kwaliteit. Het is hier prettig wonen, recreƫren en werken in een groene omgeving. Daarnaast zijn er in het gebied veel bedrijven, opleidings- en onderzoeksinstellingen van hoge kwaliteit. Ook de ligging van het aan de oostzijde van Utrecht gelegen gebied is belangrijk. Dit maakt het gebied uniek. Tevens ligt de regio erg centraal, waardoor bereikbaarheid naar andere delen van het land relatief weinig tijd vergt. Deze kwaliteit geeft volop mogelijkheden om het economisch klimaat te versterken en verder te stimuleren. Daarom is voor de naam Q4+ gekozen. De Q staat voor de al aanwezige kwaliteit in de regio en de vier staat voor de vier gemeenten. De economie houdt niet op bij de regiogrenzen en de vier ondernemersverenigingen staan open voor samenwerking met andere partijen buiten de regio. Dit wordt met de plus gesymboliseerd.

Het eerste project is het opstellen van een gezamenlijk economisch stimuleringsprogramma. Dit programma heeft tot doel om de regionale economische positie te verbeteren en daardoor de regio meer bekendheid te geven. De gemeenten hebben aangeven dit proces te faciliteren waardoor een breed draagvlak is ontstaan.

In 2014 zal hier onder leiding van de bekende stedenbouwkundige Riek Bakker, ondersteunt door de Stichting Q4+, aan dit project worden gewerkt. Mevrouw Bakker is onder ander bekend van de realisatie van de Kop van Zuid in Rotterdam en het maken van het masterplan van de Leidsche Rijn.


De Regiobijeenkomst op 9 oktober 2014

image001

Op 9 oktober vindt van 18.00 – 22.00 uur in Antropia Cultuur en Congrescentrum te Driebergen de gezamenlijke bijeenkomst Heuvelrug plaats.

De vier ondernemersverenigingen verenigd in Q4 nodigen u uit om bij deze regiobijeenkomst aanwezig te zijn. Het is een avond waarop u nieuwe ondernemers ontmoet, heerlijkheden proeft en wordt geinspireerd om meer te durven en te doen door twee sprekers van formaat. Deze bijeenkomst is gratis. Het uitgebreide programma, de locatie, tijden en het aanmeldformulier kunt u vinden op www.deregiobijeenkomst.nl. Via deze website kunt u zich aanmelden voor deze inspirerende avond!


BHIK-uitje 24 september 2014

Uitnodiging BHIK

Op 24 september 2014 vindt het jaarlijkse BHIK-uitje plaats. Op unieke wijze gaan we onze regio bekijken. Om 13.00 uur wordt u verwacht bij het parkeerterrein bij De Brothers in Bunnik en omstreeks 22.30 uur keren wij daar weer terug. Makkelijk zittende kleding wordt aanbevolen voor dit uitje. Per lidmaatschap mogen 2 personen mee met het uitje. Bij afmelden na 22 september 2014 zijn wij helaas genoodzaakt om 50,- euro in rekening te brengen.

Aanmelden kan via het secretariaat: info@bhik.nl