Persbericht Bunnik stapt uit RegioQ4

Zoals jullie hebben kunnen lezen in het Bunniks nieuws, heeft de BHIK zich teruggetrokken uit RegioQ4. Nu lijkt dit voor jullie oud nieuws en dat is in feite ook zo. Tijdens de ALV van vorig jaar zijn de BHIK-leden al geïnformeerd over dat de BHIK zou stoppen met deelname aan RegioQ4. Dit is ook gebeurd. Op aandringen van het bestuur van RegioQ4, met de belofte een nieuwe koers in te zetten met RegioQ4, is Willem-Jan Geesink namens het bestuur van de BHIK aangehaakt gebleven om de beoogde koersverandering mee te maken. Nu zijn er vele vergaderingen en overleggen geweest, maar een grote ommezwaai in het beleid en de visie is uitgebleven. Het BHIK bestuur heeft daarop besloten het besluit om te stoppen met deelname aan RegioQ4 te handhaven. De BHIK en RegioQ4 zijn in goed overleg uit elkaar gegaan en de BHIK zal zeker blijven optrekken met de omliggende verenigingen en gemeenten. Het af en toe vergroten van de groep is goed voor ons en voor jullie netwerk. Mocht je hier meer over willen weten neem dan gerust contact op met het bestuur van de BHIK.