Kennis maken met Ragnhild Scheifes

Samenwerking gemeente, bedrijfsleven en samenleving op gebied van duurzaamheid

Op wereldniveau, landelijk maar zeker ook lokaal speelt klimaat en duurzaamheid een steeds grotere rol. Het is een ontwikkeling die ons allen aangaat zowel privé als bedrijfsmatig, ieder vanuit zijn eigen doelstellingen of belangen. Duurzaam denken biedt vele kansen, juist ook voor het bedrijfsleven: Denk aan kosten besparing, uitstraling naar klanten, maar ook voor adviesdiensten, installateurs of als uitdaging voor de eigen bedrijfsvoering.

Dit zien ook de Bunnikse bedrijven maar zien ze dat ook van elkaar en wat doet de overheid zelf op het gebied van gebouwen en bedrijfsvoering? Weten we als overheid, bedrijfsleven en samenleving wat we elkaar te bieden hebben en waar we elkaar kunnen aanvullen en versterken? Gemeente Bunnik wil hierin haar verantwoordelijkheid nemen door te verbinden en faciliteren. Daarom heeft de gemeente mij gevraagd de verbindende rol van ‘duurzaamheids makelaar’ op mij te nemen.

Als inwoonster van Bunnik heb ik ervaren dat er veel kennis op het gebied van duurzaamheid aanwezig is in de gemeente. Vanuit mijn achtergrond als antropoloog ben ik geïnteresseerd in de mens en wat hen beweegt in de ontwikkeling naar een duurzame samenleving. In de loop der jaren heb ik een breed inzetbaar netwerk op het gebied van duurzaamheid opgebouwd, of het nu gaat om energiebesparing of duurzame opwek, circulair denken, mvo, afval of voedsel. Dit netwerk zet ik graag in voor de Bunnikse samenleving.


Vanuit mijn functie verken ik graag samen met het Bunnikse bedrijfsleven de kansen om Bunnik te verduurzamen. Inmiddels heb ik met een aantal BHIK leden gesproken en interessante verhalen gehoord ook heb ik met BHIK-bestuursleden gesproken over mogelijke invulling van dit thema. Heeft u een idee, loopt u ergens in vast, of heeft u een andere vraag? Neem contact op met mij! Ragnhild Scheifes info@sustainablethinking.nl 06-38741787